ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    มะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึง

    ความหมาย คนที่มีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนั้นอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องมีใครสอน

    หมายเหตุ มะนาวกลมกลิ้งไม่มีคนกลึง

    คำพังเพย