ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด

    ความหมาย ฟังไม่ได้ความแจ่มชัดแล้วเอาไปพูดต่อหรือทำผิดๆพลาดๆ

    คำพังเพย