ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "พุ่งหอกเข้ารก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    พุ่งหอกเข้ารก

    ความหมาย ทำพอให้เสร็จไปโดยไม่มีเป้าหมายหรือโดยไม่คำนึงว่าใครจะเดือดร้อน

    คำพังเพย