ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ผ่อนสั้นผ่อนยาว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผ่อนสั้นผ่อนยาว

    ความหมาย ประนีประนอมกัน, อะลุ่มอล่วยกัน

    หมายเหตุ ผ่อนผันสั้นยาว ก็ว่า

    คำพังเพย