ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ผักชีโรยหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ผักชีโรยหน้า

    ความหมาย การทำความดีเพียงผิวเผิน

    คำพังเพย