ปากหวานก้นเปรี้ยว

คำพังเพย

ความหมาย พูดจาไพเราะ อ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ

1