ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ปลาหมอแถกเหงือก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลาหมอแถกเหงือก

    ความหมาย กระเสือกกระสนดิ้นรน

    คำพังเพย