ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ปลากระดี่ได้น้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ปลากระดี่ได้น้ำ

    ความหมาย การแสดงอาการดีใจจนออกหน้าดูแล้วเกินงามส่วนใหญ่แล้วจะว่าผู้หญิงที่แสดงอาการดีใจและท่าทางไม่เรียบร้อย

    คำพังเพย