ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "บ่างช่างยุ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บ่างช่างยุ

    ความหมาย คนที่ชอบส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกัน

    คำพังเพย