ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "บุกป่าฝ่าดง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บุกป่าฝ่าดง

    ความหมาย พยายามต่อสู้อุปสรรคต่างๆ

    คำพังเพย