ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "บนบานศาลกล่าว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    บนบานศาลกล่าว

    ความหมาย ขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ

    คำพังเพย