ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "นกสองหัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นกสองหัว

    ความหมาย คนที่ทำตัวเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกันเพื่อผลประโยชน์ของตน

    คำพังเพย