ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "นกต่อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นกต่อ

    ความหมาย คนที่ทำหน้าที่ติดต่อหรือชักจูงหลอกล่อคนอื่นให้หลงเชื่อ(ใช้ในทางไม่ดี)

    คำพังเพย