ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "นกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่อง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นกกระจอกเลี้ยงไม่เชื่อง

    ความหมาย ผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วมักทรยศ

    คำพังเพย