ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ทำนาบนหลังคน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทำนาบนหลังคน

    ความหมาย หาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่น

    คำพังเพย