ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ทำคุณบูชาโทษ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ทำคุณบูชาโทษ

    ความหมาย ทำคุณแต่กลับเป็นโทษ, ทำดีแต่ได้ผลร้าย, มักพูดคู่กับ โปรดสัตว์ได้บาป เป็น ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป

    คำพังเพย