ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ถ่านไฟเก่า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถ่านไฟเก่า

    ความหมาย ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อนแม้เลิกร้างกันไปเมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น

    คำพังเพย