ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ถอยหลังเข้าคลอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถอยหลังเข้าคลอง

    ความหมาย หวนกลับไปหาแบบเดิม

    คำพังเพย