ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ถอดเขี้ยวถอดเล็บ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ถอดเขี้ยวถอดเล็บ

    ความหมาย ละพยศ,ละความดุหรือร้ายกาจ,เลิกแสดงฤทธิ์แสดงอำนาจอีกต่อไป

    คำพังเพย