ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ตัดหางปล่อยวัด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตัดหางปล่อยวัด

    ความหมาย ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไป

    คำพังเพย