ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ตักบาตรถามพระ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตักบาตรถามพระ

    ความหมาย จะให้อะไรสักอย่างหนึ่งแก่ผู้อื่นในเมื่อผู้นั้นเต็มใจรับอยู่แล้วไม่ต้องถามว่าจะเอาหรือไม่เอาเมื่อจะให้ก็ให้ทีเดียวเหมือนกับถวายอาหารพระพระท่านจะรับของทุกอย่างไม่มีการปฏิเสธ

    คำพังเพย