ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ตบมือข้างเดียวไม่ดัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ตบมือข้างเดียวไม่ดัง

    ความหมาย ทำอะไรฝ่ายเดียวไม่เกิดผล

    คำพังเพย

คำพังเพย ที่คล้ายกับ "ตบมือข้างเดียวไม่ดัง"   ได้แก่

คำพังเพยความหมาย
ไม่เห็นน้ำตัดกระบอกการด่วนตัดสินหรือทำอะไรล่วงหน้าไปก่อน ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
ไม่เห็นกระรอกโก่งหน้าไม้การด่วนตัดสินหรือทำอะไรล่วงหน้าไปก่อน ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่