ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ดินพอกหางหมู"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ดินพอกหางหมู

    ความหมาย การปล่อยงานคั่งค้างอยู่เรื่อยๆเพราะมัวแต่ผัดวันประกันพุ่งในไม่ช้างานที่คั่งค้างนั้นจะพอกพูนมากขึ้นทุกทีจนเป็นภาระที่หน้าเบื่อหน่ายภายหลัง

    คำพังเพย