ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

    ความหมาย คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้

    คำพังเพย