ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด

คำพังเพย

ความหมาย คนที่ทำความผิดอย่างร้ายแรงย่อมไม่สามารถปกปิดความผิดของตนได้หรือพยายามหาหลักฐานมากลบเกลื่อนแต่ไม่สามารถปกปิดความผิดนั้นได้

1