ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ชักหน้าไม่ถึงหลัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชักหน้าไม่ถึงหลัง

    ความหมาย มีรายได้ไม่พอรายจ่าย, หาได้ไม่พอใช้

    คำพังเพย