ชักหน้าไม่ถึงหลัง

คำพังเพย

ความหมาย มีรายได้ไม่พอรายจ่าย, หาได้ไม่พอใช้

1