ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน

    ความหมาย นำศัตรูเข้าบ้าน

    คำพังเพย