ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "จับแพะชนแกะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับแพะชนแกะ

    ความหมาย ทำอย่างขอไปทีไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้ลุล่วงก็ไป

    คำพังเพย