ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "จับปูใส่กระด้ง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จับปูใส่กระด้ง

    ความหมาย การเปรียบเทียบกับเด็กๆที่ซุกซนไม่ยอมอยู่นิ่งผู้ใหญ่ต้องคอยควบคุมดูแลตลอดเวลาเพื่อให้เด็กอยู่ในระเบียบ

    คำพังเพย