ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "จระเข้ขวางคลอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    จระเข้ขวางคลอง

    ความหมาย ผู้ที่ชอบกันท่าหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นทำการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวกเหมือนจระเข้ที่ขึ้นมาขวางคลองทำให้เรือผ่านไปผ่านมาไม่สะดวก

    คำพังเพย