ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "ฆ่าช้างเอางา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ฆ่าช้างเอางา

    ความหมาย การทำลายสิ่งที่ใหญ่โตลงทุนลงแรงไปมากเพื่อให้ได้ของสำคัญเพียงเล็กน้อยโดยไม่คำนึงว่าการกระทำนั้นจะสมควรหรือไม่ขอให้ได้สิ่งที่ต้องการ

    คำพังเพย