ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "คว่ำบาตร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คว่ำบาตร

    ความหมาย ไม่ยอมคบค้าสมาคมด้วย,เดิมหมายถึงสังฆกรรมที่พระสงฆ์ประกาศลงโทษคฤหัสถ์ผู้ประทุษร้ายต่อศาสนาด้วยการไม่คบไม่รับบิณฑบาตเป็นต้น

    คำพังเพย