ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ

    ความหมาย คนรักมีน้อย คนเกลียดมีมาก

    คำพังเพย