ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "คดในข้องอในกระดูก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    คดในข้องอในกระดูก

    ความหมาย มีสันดานคดโกง

    คำพังเพย