ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "กระต่ายตื่นตูม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระต่ายตื่นตูม

    ความหมาย ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ถ่องแท้ก่อน

    คำพังเพย