ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "กระต่ายขาเดียว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระต่ายขาเดียว

    ความหมาย ยืนกรานไม่ยอมรับ

    คำพังเพย

คำพังเพย ที่คล้ายกับ "กระต่ายขาเดียว"   ได้แก่

คำพังเพยความหมาย
กระต่ายสามขายืนกรานไม่ยอมรับ
ยืนกระต่ายขาเดียวการพูดยืนยันคำเดียวไม่แปรผันหรือเปลี่ยนแปลงไปเช่นเขาไม่ได้ลักเงินไปจริงๆถามเขาตั้งร้อยครั้งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้อาไปจริง