ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "กระดี่ได้น้ำ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระดี่ได้น้ำ

    ความหมาย ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจจนตัวสั่นเช่นเขาดีใจเหมือนกระดี่ได้น้ำ

    คำพังเพย