ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "กระดังงาลนไฟ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กระดังงาลนไฟ

    ความหมาย หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้วย่อมรู้จักชั้นเชิงทางปรนนิบัติและเอาอกเอาใจผู้ชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน

    คำพังเพย