ค้นหาคำพังเพย

คำพังเพย "กงเกวียนกำเกวียน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    กงเกวียนกำเกวียน

    ความหมาย เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่นทำแกเขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานก็อาจจะถูกทำในทำนองเดียวกันอย่างนั้นบ้างเป็นกงกำกงเกวียน

    คำพังเพย