คำพังเพย หมวด ส

จำนวนทั้งหมด 22 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ส
 1. สร้างวิมานในอากาศ
 2. สองจิตสองใจ

  หมายถึง ลังเล,ตัดสินใจไม่ได้,เช่นจะไม่เชียงใหม่ดีหรือไม่ไปดียังสองจิตสองใจอยู่

 3. สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

  หมายถึง สอนคนที่มีสันดานไม่ดีอยู่แล้วให้มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดเรื่องร้ายขึ้นมาภายหลัง

 4. สอนหนังสือพระสังฆราช
 5. สาดน้ำรดกัน
 6. สาวใส้ให้กากิน
 7. สำเนียงบอกภาษากิริยาส่อสกุล

  หมายถึง การแสดงออกทางการพูดหรือกิริยามารยาท ที่จะชี้ให้เห็นถึงพื้นฐานการในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน

 8. สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
 9. สิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง

  หมายถึง มีอาชีพทางค้าขายสู้รับราชการไม่ได้ เพราะเป็นพ่อค้าย่อมมีวันขาดทุน แต่ถ้ารับราชการก็มีเจ้านายชุบเลี้ยง มีชื่อเสียง และเงินทอง ไม่มีทางขาดทุน

 10. สิ้นประตู

  หมายถึง ไม่มีทาง

 11. สีซอให้ควายฟัง

  หมายถึง แนะนำ หรือสั่งสอนคนปัญญาทึบ มักไม่มีประโยชน์ เสียเวลาเปล่า

 12. สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง
 13. สุกเอาเผากิน
 14. สูงนักมักโค่น
 15. เสียกำเอากอบ
 16. เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร

  หมายถึง ไม่ยอมยกสามีให้แก่ผู้หญิงอื่นแม้ต้องแลกกับทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ตาม

 17. เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย
 18. เสี้ยมเขาควายให้ชนกัน

  หมายถึง ยุยงให้ 2 ฝ่ายทะเลาะวิวาทกัน

 19. เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

  หมายถึง คนมีอำนาจ บารมี อิทธิพลพอ ๆ กัน ย่อมอยู่ร่วมกันไม่ได้ ตัวอย่างเช่น เขาทั้งสองเป็นคนเก่งและมีความสามารถเท่า ๆ กันมักเกิดปัญหาเพราะความไม่ยอมกันเหมือนเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้

 20. เสือเฒ่าจำศีล
 21. เสือไม่ทิ้งลาย
 22. ไส้เป็นหนอน

  หมายถึง ญาติมิตรสามาภรรยาบุตรธิดาเพื่อนร่วมงานหรือคนในบ้านคิดคดทรยศ