คำพังเพย หมวด ย

จำนวนทั้งหมด 11 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำพังเพย หมวด ย
 1. ยกตนข่มท่าน

  หมายถึง ยกย่องตัวเองและข่มผู้อื่น,พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า

 2. ยกธงขาว

  หมายถึง ยอมแพ้, ยอมจำนน

 3. ยกหางตัวเอง

  หมายถึง ยกตนเองว่าดีว่าเก่ง

 4. ยกเมฆ

  หมายถึง เดาเอา,นึกคาดเอาเอง,กุเรื่องขึ้น

 5. ยากเจ็ดทีดีเจ็ดหน
 6. ยืนกระต่ายขาเดียว

  หมายถึง การพูดยืนยันคำเดียวไม่แปรผันหรือเปลี่ยนแปลงไปเช่นเขาไม่ได้ลักเงินไปจริงๆถามเขาตั้งร้อยครั้งเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้อาไปจริง

 7. ยืมง่ายใช้ยาก
 8. ยื่นหมูยื่นแมว
 9. ยุงร้ายกว่าเสือ
 10. ย้อมแมวขาย

  หมายถึง ตกแต่งคน หรือสิ่งของที่ไม่ดีไปหลอกลวงให้ผู้อื่นเชื่อว่าดี

 11. ย้ำหัวตะปู