เพิ่มคำใหม่ คำพังเพย

คำศัพท์ในระบบนี้ได้ถูกแนะนำและเพิ่มเข้ามาได้โดยเหล่าผู้ใช้ แบบเดียวกับที่คุณกำลังจะเพิ่มคำใหม่ครั้งนี้ และนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วที่จะเป็นผู้ให้ความหมายของคำใหม่ขึ้นมา

คำพังเพย

ขอความกรุณา ไม่แกล้งเพื่อน โดยการใส่คำและความหมายที่ผิดเพี้ยน เพื่อแกล้งหรือใส่ร้ายผู้อื่นให้เสียหาย

ในส่วนนี้ให้ใส่ข้อความลงรายละเอียด ถ้ามีการเชื่อมโยงคำอื่น สามารถใส่ [[ ]] คล่อมคำที่ต้องการเชื่อมโยงได้ ตัวอย่าง [[อกเขาอกเรา]] จะแสดงผลเป็น อกเขาอกเรา

หมายถึง

ที่มา

หมายเหตุ

หมวด

ใส่ค่าตรงนี้เพื่อเป็นคำค้น หรือ hashtags

อีเมลของคุณ

ชื่อของคุณ ที่จะแสดงบนเว็บในนามของผู้นิยามศัพท์

ยกเลิก