ค้นหาคำผญา

คำผญา "สิบสิฮ่างหรือซาวสิฮ่าง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สิบสิฮ่างหรือซาวสิฮ่าง

    ความหมาย อะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่

    สิบสิฮ่าง ซาวสิฮ่าง = สิบครั้งจะร้าง ยี่สิบครั้งจะร้าง

    คำผญา