คำผญา ที่ใช้บ่อย ที่ค้นหาบ่อย 100 คำ

- มีดังรายการต่อไปนี้

Noคำผญาความหมาย
Noคำผญาความหมาย
1กกบ่เตื้อง ติงตายแต่หง่า หง่าบ่เตื้อง ตงได้แต่ใบเปรียบเหมือนระบบการทำงาน ที่มีเจ้านาย/ลูกน้อง หากเจ้านายไม่นำพา คนที่เป็นลูกน้องก็ได้แต่คิด แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจใดใดเลย
2กาบ่มักท่าน้ำสมุทรหลวงกะบ่ว่า กาบ่มักท่าน้ำกะตามถ้อนช่างกาแล้วแต่การตัดสินใจของคนอื่น
3การงานนี้อุปสรรคแสนหมู่ เกิดเป็นคนต้องสู้ อย่าถอยร่นหลีกหนีเกิดเป็นคนต้องหนักเอาเบาสู้
4กินแกงแข้คางกะแจปากบ่ลั่น กินกะท้างคางกระด้างปากบ่เป็นซั่นบ้อได้กินแล้วไม่พูดไม่จา
5เกลี้ยงแต่นอกทางในเป็นหมากเดื่อ หวานนอกเนื้อในส้มดั่งหมากนาว เกลี้ยงปากทางไหทางในเป็นปลาแดก เกลี้ยงปากบั้งขังข้อปากกะทอของบางอย่างดูข้างนอกอาจดูดีสวยงาม แต่ข้างในไม่มีประโยชน์ ในทางกลับกัน ของบางอย่างดูภายนอกอาจไม่สวยงาม แต่ของที่อยู่ภายในล้วนมีมูลค่า
6เกลี้ยงฮอดใบใสฮอดลูก เกลี้ยงฮอดเข้าปลูก เกลี้ยงฮอดเข้าปัดลานของบางอย่างดูต้นแบบหรือต้นทางก็สามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้
7เก้าแม่น้ำสิบแม่น้ำ สิหย่อเป็นแผ่นดินเดียว คราวสิบคืนซาวคืน สิหย่อเป็นดอกคราวมื้อเป็นคำที่ฝ่ายชายพูดเกี้ยวพาราสีกับทางฝ่ายหญิง
8เก้าสิฆ่าสิบสิฆ่าให้เอาแก่นคะยูงตี อย่าได้เอาบาลีต่อยตีตางฆ้อนจะฆ่าให้ตายก็ฟาดด้วยไม้เนื้อแข็ง อย่าฟาดฟันด้วยความรู้
9ไกลไปหน้า หากินปลาวังใหม่ วังเก่านั้นแสนสิบ้อนกะบ่งมมากชู้หลายเมีย เบื่อแล้วทิ้ง คบคนใหม่เรื่อยไป ไม่สนใจใยดีคนเก่า
10ของบ่เป็นตาจ้ำ อย่าสิจุ่มลงตัก ของบ่เป็นตากัด อย่ากินสิควนท้อง ของที่เป็นตาส้ม อย่ากินสิส้มปาก มันสิยากคอบท้อง เทียวขี้หย่างคืนไม่ควรกินตามใจปาก อยากตามใจท้อง ท่านสอนให้พิจารณาเรื่องการกิน
11ขอให้อดสาสู้เพียรไปให้ถืกป่อง คุณอาจารย์ยกใส่เกล้า คะนิงไว้อย่าสิลืมอดทนสู้ในสิ่งที่ถูกต้อง ยกย่องคุณอาจารย์
12ขุดดินดั้น สรรหาแต่บ่อนกิ่ว แนวสิ่วไม้ ประสงค์ไง้แต่บ่อนบางเป็นคนที่หนักไม่เอา เบาไม่สู้ ชอบทำงานเอาเปรียบผู้อื่น
13ขุดดินดั้นประสงค์หาแต่บ่อนกิ่ว แนวสิ่วไม้ประสงค์ไง้แต่บ่อนบางของแต่ละอย่างมีจุดประสงค์การใช้งานต่างกัน
14คนผู้มีความฮู้ ซูซีเฮ็ดบ่แหม่น ความฮู้มีท่อแผ่นฟ้า เป็นบ้าท่อแผ่นดินมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด
15คบคนให้เบิ่งหน้า(ดูหน้า) ขาวงามๆอย่าฟ้าวปลงใจเซื่อ บาดเพิ่นขมเคียดแค้น สิอุกแน่นอั่งทรวงก่อนคบคนควรพินิจ พิจารณา ไม่ควรมองที่หน้าตา
16ความคิดมีบ่แพ้ ทุนสิค้าฮั่นแม่นบ่มีเศรษฐกิจหรือสภาพคล่องทางการเงินในต่างจังหวัดไม่ดี จึงทำให้คนต่างจังหวัดมีธุรกิจเกิดขึ้นน้อย แต่ใช่ว่าความคิดความอ่านทำธุรกิจจะด้อยกว่าคนในเมืองหลวง ติดที่มีเงินทุนไม่พอที่จะทำอะไรให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยต่างหากหล่ะ
17ความตายนี้แขวนคอทุกบาดย่าง ไผก็แขวนอ้อนต้อนเสมอด้ามดังเดียวความ ตาย ติดตามเหมือนเงาตามตัว ไม่มีผู้ใดหลุดพ้น
18คันควมฮักควมมักคือเข่า สิเอากินให้มันอิ่ม คันคือน้ำบ่แก้วสิลงล้างอาบสรง แท้แหล้วเป็นคำที่ทางฝ่ายชายใช้พูดจาเกี้ยวพาราสีหญิงสมัยก่อน
19คันเจ้าได้กินซี้น อย่าลืมแห่งคุณหมา ฮ่าขโมยมาเฮือนสิเห่าหอนให้มันย้าน บาดฮ่ากวางฟานเต้น ตามทางสิได้ไล่ บาดเทื่อได้ต่อนซี้น ยังสิโอ้อ่าวหาเมื่อได้สิ่งของที่ตนเองรัก/ชอบใจ ไม่ควรลืมคนที่อยู่ข้างกาย
20คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งห่มเป็นพะยา อย่าได้ลืมเสนาผู้แฮ่ตามตีนซ้าง
21คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้าถ้าได้ดิบได้ดีแล้วก็ อย่าได้ลืมคนที่อยู่ข้างหลัง
22คันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มสัปทน อย่าได้ลืมคนจนผู้แห่นำตีนซ้างถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้วก็ อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง
23คันเจ้าได้อยู่ยอดฟ้าผาสาทประดับมุข อย่าได้ลืมเฮียนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้าถ้าได้ดิบได้ดีแล้วก็ อย่าได้ลืมคนที่อยู่ข้างหลัง
24คันได้กินปลาแล้ว อย่าลืมปูป๋าป่อย(ปล่อยปละ) บาดยามปลาขาดค้องยังสิได้ป่นปูเมื่ออยู่ดีกินดี ไม่ควรลืมปลาร้าปลาเจ่าที่เคยกินมา เมื่อหมดอำนาจ วาสนา อาจต้องกลับไปกินปลาร้าไหเดิม
25คันได้กินลาบซิ้นอย่าลืมแจ่วแพวผัก ได้กินพาเงินพาคำ อย่าลืมกระเบียนฮ้างถ้าได้ดิบได้ดีแล้วก็ อย่าได้ลืมสิ่งของที่อยู่ข้างหลัง
26คันแม่นมีควมฮู้เต็มพุงเพียงปาก โตสอนโตบ่ได้ไผสิย่องว่าดีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด
27คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่ เผิ่นหากเลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงได้ดีแล้วอย่าลืมบุพการี
28คันสิเทียวทางกว้างให้หาฮ่มบังหัว คันสิไปทางไกลไถ่ถงให้มีพร้อม คันสิเทียวทางเวิ้งหาทิงบั้งใหญ่ คันสิขึ้นต้นไม้ให้หาท้างปล่องลงจะทำอะไรให้วางแผน
29คันสิเทียวทางเวิ้งให้หาทิงบั้งใหญ่ คันหากเป็นมะลืดทืดเท้าเซาถ่อนอย่าไปโบราณท่านกล่าวไว้ ก่อนออกเดินทางไปค้าขายสมัยก่อนท่านให้สังเกตุดินฟ้าอากาศ
30คาดสิได้ บินมาคือนกเจ่า คาดสิบ่ได้ บินเจ้ยเจิดหนีถึงคราวจะได้ โชค ลาภ ก็วิ่งเข้ามาหาเอง แต่ถึงครวาจะไม่ได้ ก็จะพลาดหวังอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะตั้งหวังใจไว้มากเกินไป เวลาไม่สมหวังจึงคิดอย่างน้อยใจ
31คำบ่ผัด สามปีเป็นแห่ พี่น้องบ่ไปหามาแหว่ สามปีเป็นเพิ่นความเหินห่าง อาจทำให้ความเป็นญาติ/พี่น้องกลายเป็นคนอื่นไป
32คำสอนพ่อแม่นี้หนักเกิ่งธรณี ผู้ใดยำเยงนบหากสิดีเมือหน้าผู้ใดเคารพคำสั่งสอนพ่อแม่จะเจริญก้าวหน้า
33คิดถึงน้องนอนบ่อิ่มเต็มตา บ่ได่เหนหน้าเหนอุแอ่งน้ำกะยังดีคิดถึงน้องนอนค่อยไม่หลับ ถึงจะไม่ได้เห็นหน้า ขอเพียงได้เห็นโอ่งก็ยังดี คือขอแค่ได้มองลอดผ่านเข้าไปในบริเวณบ้านก็พอใจ
34ใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นกะเป็นผิด ใจบ่โสดาดอมเว้าดีกะเป็นฮ้ายแม้นไม่สบอารมณ์แล้วจะพูด อย่างไรก็ไม่มีทางถูกใจได้
35ใจบ่หวังทำสร้าง หากินกะบ่ค่อง(คล่อง) ใจบ่ใสต่อฆ้องตีได้กะบ่ดังจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว หากจิตใจไม่ดีแล้ว ทำอะไรก็มักไม่สำเร็จ
36ใจประสงค์สร้างกลางดงกะว่าท่ง ใจขี้คร้านกลางบ้านกะว่าดงถ้าใจสู้ (ขยัน) อยู่กลางป่าดง ก็เหมือนกลางทุ่ง ถ้าเกียจคร้านแม้อยู่กลางหมู่บ้านก็เหมือนในกลางป่า
37ชาติที่ควายเห็นกล้า กาเห็นกล้วย สิกรายหนีเสียเปล่า เป็นฤา คันบ่กินอิ่มท้องสาแล้วแม่นบ่หนีชายหนุ่มเจอหญิงสาว ไม่ได้เป็นคู่จะไม่ยอมเลิกรา
38ชาติที่เงินคำแก้ว มันบ่แหม่นของไผ ผู้ใดมีใจเพียร หากสิหลงหลอนพ้อเงินทองใครๆ ก็หามาได้ถ้ามีความขยันหมั่นเพียร
39ชาติที่เป็นชายนี้ คำพาทีคือเกียรติ คำปากว่าออกแล้ว ประกันด้วยชาติสกุลเป็นการพูด เพื่อให้ฝ่ายหญิงยินยอมพร้อมใจ
40ชื่อว่าแนวความเว้าของคนมันเกินง่าย ได้เทิงหงายและคว่ำความเว้าบ่อยู่ความ เขาฮักเขาก็ย่อง เขาซังเขาก็ว่า คือดั่งบักเค้าเม้า หมาเฒ่าเห่าแต่เขา คันเฮาทำดีแล้วเขาซังก็ตามซ่าง คันเฮาเฮ็ดแม่นแล้ว หยันหย่อก็ซ่างเขา เขาสิพากันท้วง ทั้งเมืองก็บ่เงี่ยง เขาสิติทั้งค่าย ขายหน้าก็บ่อายถ้าทำดีแล้วก็อย่าอย่าสนคำคนอื่นนินทา
41ชื่อว่าแนวเด็กน้อย ตากอความคึดหม่อ ได้กอขอข้อหล่อ ความเว้าผัดอยู่ดาวเด็กน้อยอวดฉลาด
42ชื่อว่าโลกีย์กว้างเมืองคนมันบ่เที่ยง มัน หากเงี่ยงซ่อยง่อยคือค่อยตลิ่งของลางเทื่อแนวเด็กน้อยสอนคนหัวด่อน ลางเทื่อลุกไพร่บ้าน สอนท้าวพ่อพญาก็มีโลกนี้ไม่เที่ยงหนอ วันนี้ลูกหลานอาจสอนพ่อแม่ พ่อเมืองยังต้องเชื่อชาวบ้าน
43เชื้อชาติจ้อง(ร่ม)คันก่องกะยังหุบ ชาตาหลุบ หลูบลงคือจ้อง ยามเมื่อชาตาขึ้นขวางคือขอนกะยังล่อง บาดสิล้มดึงหญ้ากะบ่ฟังสรรพสิ่งทั้งหลาย ไม่เที่ยง ชีวิตมีขึ้น/ลง
44เชื้อชาติแฮ้ง เหม็นสาบกันเอง ปูสอนปู ให้ย่างตรง ห่อนฤสิทำได้ตัวอย่างที่เลวหรือจะทำ ให้ผู้อื่นทำดีได้
45เด็กน้อยมีความฮู้สองสามความมันก็อ่ง ผู้ใหญ่ฮู้ตั้งล้านก็อำไว้บ่ค่อยไขความรู้มีเพียงน้อยนิด อย่าหยิ่งผยองอวดรู้
46เดินทางบ่อสุดเส้น อย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ ตายขอให้ตายหน้า พุ้น เขาสิเอิ้นว่าหาญนักสู้ต้องสู้ไม่ถอยให้ตายอย่างวีรบุรุษ
47ได้ขึ้นเฮือแล้ว อย่าลืมแพป้องไม้ไผ่ ได้เป็นใหญ่แล้ว อย่าลืมข้าผู้พลอยถ้าได้ดิบได้ดีแล้วก็ อย่าได้ลืมคนที่อยู่ข้างหลัง
48ตกกะเทิน ว่าได้กำคอแฮ้ง สิกำแฮงๆให้ฮากมันออก สิหลอนกำแก่งแก้ให้คอแฮ้งขาดคาเมื่อตั้งใจจะกระทำสิ่งใดแล้ว จะต้องทำจนถึงที่สุดให้บรรลุเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์
49ตกกะเทิน ว่าได้ลงมือคั้น งมปลาหาเต่า เอาให้เบิ้ดซุซ้ง ลงให้เบิ้ดซุด้าน สาแล้วจั่งสิเซาเป็นคนที่มีความมานะ พยายามสูง เมื่อลงมือทำสิ่งใดแล้ว มักทำจนสำเร็จ
50ตกกะเทินว่าได้ลงลายม้วน บ่เป็นบุงกะเป็นต่า บ่เป็นฮังไก่ฮ้าง บ่เป็นค้องใส่หอยยุบ้อหมายถึง เมื่อได้ลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วต้องพยายามจนสุดความสามารถไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรก็ตาม อย่างน้อยก็คงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย
51ตกกะเทินว่าได้สู้บ่ถอยหลังให้เขาว่า นับแต่มื้อสิก้าวไปหน้าบ่ถอยเมื่อได้สู้แล้วไม่มีถอยให้ใครดูถูกได้
52ตกกะเทินว่าได้เฮียนแล้ว สิเฮียนเหมิดสู่ซ่อง เฮียนให้เผิ่นได้ย่อง เหมิดถ้วนคู่สู่แนวมีโอกาสได้เรียนแล้วต้องเรียนให้รู้จริง ทุกอย่าง
53ต่างคนต่างกินเข่า ภาษาเฮากะเลยต่าง ต่างคนต่างอาบน้ำ กะเลยเกี้ยงต่างกันท่านสอนให้รู้ว่า ในโลกนี้มีมากมายหลายเชื้อชาติ / ศาสนา การกินอยู่ที่ต่างกัน มีทั้งคนขาว/ดำ
54ติแต่ควายบักเลฮ้าย ปักตูสวนผัดบ่ฮี่ ติแต่แมงหมี่(แมลงหวี่)ฮ้าย ตีนซิ่นบ่ล่ำเพียงคนที่ชอบตำหนิติติงผู้อื่น ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าใครเขาเลย
55ตีเจ็บแล้วแสนสิออยกะปานด่า แม่นว่าเว้าจ้อยจ้อยกะปานไม้แดกตาเมื่อถูกตีเจ็บแล้วจะปลอบประโลมปานใดก็ไม่หายเจ็บ
56ตื่นเซ้าขี้ใกล้ ตื่นสาย ขี้ไกลหมายถึง คนที่นับถือพระพุทธศาสนาอันสูงส่ง เมื่อรู้ตื่น รู้เบิกบานด้วยธรรมที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว ย่อมมีโอกาสมากกว่าผู้ที่ยังหลงอยู่ในวัฏฏะวนสามฉะนี้ แล
57ทางหลายเส้น ตามใจสิเลือกไต่เอาแหล้ว มักเส้นโค้งโงเงี้ยวกะหากมี ทางหลวงก้วง(กว้าง)สังมัวเทียวแต่ทางขอก หมกปลาแดกตั้งโจ้โก้ สังมัวจ้ำตั้งแต่ตองท่านเปรียบไว้กับการนับถือศาสนา ที่มีมากมายหลายหลาก ตามแต่ใจหรือจริตของผู้ใดจะเลือกหา แต่พระพุทธศาสนาอันสูงส่งคนกลับมักจะมองข้ามไป
58ทุกยากฮ้ายปากก่ำกินมันหมก คั่นบ่กินหมกมันปากบ่ดำปานนี้ยากจน ต้องกินมันเผา (มันเทศ) ถ้าไม่กินริมฝีปากคงไม่ดำขนาดนี้
59เทียวทางเวิ้งเหิงหลายมันสิค่ำ คันหากเป็นมะลืดทืดเท้าเซาถ่อนอย่าไปโบราณท่านกล่าวไว้ จะออกจากบ้านต้องรู้จักสังเกตุดินฟ้าอากาศ
60นกเขาเปิดเข่า(เบื่อข้าว)นกกาเหว่าเปิดไข่ นกไซ่เปิดด้วง สิงอเงี้ยวตอดโกนเป็นลักษณะของคนที่มักเบื่ออะไรง่ายๆ ชอบเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้าง พอไม่มีใครสนใจก็มักพาลกับตัวเอง
61นุ่งผ้าลายหมาเห่า เว้าความเก่าผิดกันธรรมชาติของสุนัขชอบเห่าคนนุ่งผ้าลาย ทำนองเดียวกันกับคนที่เมื่อพูดความหลังมักจะนำมาซึ่งความบาดหมางกันได้
62แนวนาบ่สมเข่า(ข้าว) เสาเฮือนบ่สมขื่อ ผือบ่สมสาดเหี่ยน งัวเกียน(เกวียน)บ่สมแอก ตาแฮกบ่สมไก่ต้ม งมเลี้ยงกะบ่กินชาตินี้เกิดมา พี่กับน้องไม่ควรคู่กัน(ลักษณะหญิง/ชายเกี้ยวพาราสีกัน)
63แนวน้ำตาลปากหม้อ ขอฮอ(บอระเพ็ด)ฮองลุ่ม ชาติที่หวานปากบั้งขังข้อขื่นขมปากหวาน/ก้นเปรี้ยว หรือปากหวาน/ใจดำ
64บ่ย้อมบ่แดง บ่แปลงบ่ใหม่ต้องลงมือทำ จึงจะเกิดผล
65บุญนี้บ่แหม่นของแบ่งได้ ปันแจกกันแหล่ว บ่อห่อนแยกออกได้ คือไม้ผ่ากลางคือจั่งเฮากินข้าว เฮากินเฮาอิ่ม บ่แหม่นไปอิ่มท้องเขาพุ้นผู้บ่กินบุญ ผู้ใดสร้างผู้นั้นได้รับ ไม่สามารถแบ่งปันได้เหมือนสิ่งของ เหมือนข้าวผู้ใดกินผู้นันอิ่ม
66ปลาดุกปิ้งเต็มไฟบ่อยาก พากันดะดั่นดิ้น อยากกินเข่าบ่ายเกลือเปรียบเหมือนสังคมยุคปัจจุบัน คนวิ่งหาที่พึ่งทางใจกราบไหว้ ต้นไม้ใบหญ้าสารพัด ทั้งที่มีพระพุทธศาสนาอันสูงส่ง แต่กลับมองข้ามไป
67ไปหาพระให้เอาของไปถวาย ไปหานายให้เอาของไปต้อนไปหาใครก็เอาของติดไม้ติดมือไปด้วย
68ไผผู้มัวเมาคร้าน การงานตั้งต่อ บ่มีวันสิพบพ้อ เงินล้านค่าแพงถ้าเกียจคร้าน ก็อย่าหวังมั่งมี
69ไผผู้เฮียนฮ่ำฮู้ วิชาปราชญ์ทางใด ก็ให้มีใจจดเผิ่งวิชาที่ตนฮู้เรียนรู้ให้เชี่ยวชาญเป็นวิชาเลี้ยงตัว
70ฝนตกยังฮู้เอื้อน นอนกลางคืนยังฮู้ตื่น ความทุกข์ยังฮู้เตื้อง มีขึ้นเมื่อลุนฝนตกยังซาได้ นอนหลับยังรู้ตื่น ความทุกข์ก็มีโอกาสกลายเป็นสุขในวันข้างหน้า (ถ้าพยายาม)
71ฝนตกโห่ง ไหลโฮมแต่นาโคก บ่อนขุ่มมีบ่แพ้ สังมาโห่งตั้งแต่โนนคนที่ร่ำรวย มีอันจะกิน ยิ่งรวยก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่คนที่จนต่ำต้อยกลับไม่มีโอกาสอย่างนั้นบ้างเลย
72เพิ่นว่า เก็บจากหน่อย(น้อย)คอยไปเติมหมู่ เก็บเทื่อเล็กเทื่อน้อย คอยได้ตื่มเต็มท่านสอนให้รู้จักประหยัด อดออม
73เพิ่นว่า เซื้อซาติแฮ้งเหม็นกุยฮอดกระดูกแม่นสิปลูกดอกซ้อนเทียมข้างกะบ่หอมหมายถึง คนที่มีความผิด แล้วพยายามปกปิดความผิดของตน แม้คนอื่นจะไม่อาจรับรู้ได้ แต่ไม่อาจจะหลอกตนเองได้
74เพิ่นว่าแกงเต็มหม้อ เหลือกินบ่อิ่ม ซดแต่น้ำคาแข่วเกือบตายท่านเปรียบไว้ว่า เมื่อมีเงิน/ทอง มากมาย หากไม่รู้จักนำมาใช้/จ่ายให้เกิดประโยชน์ เงิน/ทองนั้นก็หาได้มีความหมายไม่
75มีมอญ บ่มีม้อน(หม่อน/ไหม)สิสูญเสียประโยชน์เปล่า มีนา คันมีกล้าแก่บั้ง ดำได้กะบ่งามท่านสอนให้รู้จักพึ่งพา อาศัยกัน
76ยามยังน้อยให้หมั่นฮู้เฮียนคุณ บุญเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าตอนนี้เรายังเด็กควรตั้งใจเรียนเข้าไว้
77ลูกฮักเอาไส้ข้างหลัง ลูกซังเอาไว้ข้างหน้า เอาปลาป้อนหม่าม ลูกผู้ฮักกะด้อ บ่หลียวหน้าล่ำแลท่านเปรียบไว้กับคนที่นับถือศาสนา เช่น ปากบอกว่า นัยถือศาสนาพุทธ แต่กลับไปวิ่งตามกระแสสังคม ทรงเจ้าเข้าผีกับเขาไป ส่วนพุทธศาสนาอันสูงส่งกลับไม่สนใจใยดี
78สิบคนเกื้อบ่ถ่อเนื้อไขหลายสิบคนช่วยเหลือมีบุญคุณ ก็ไม่เท่าญาติพี่น้อง
79สิบสลึงอยู่ฟากน้ำ อย่าโอ้อ่าวคะนึงหา สตางค์แดงมามือให้ค่อยกำเอาไว้ท่านสอนว่า ให้พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
80สิบสิฮ่างหรือซาวสิฮ่างอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตามแต่
81หญิงฮูปฮ้ายครองวัตรพางาม ชายฮูบทรามวิชาพาฮุ่งหญิงแม้รูปชั่ว แต่จริยาวัตรทำให้งดงามได้ ชายแม้รูปทราม วิชาติดตัวก็ส่งให้เจริญรุ่งเรืองได้
82เห็นดงเป็นบ้าน เห็นเมืองเป็นป่า เห็นด่านด้าวดงกว้างว่าแปน หมายถึง เห็นดำเป็นขาว เห็นขาวเป็นดำ เห็นผิดเป็นชอบเห็นดำเป็นขาว เห็นขาวเป็นดำ เห็นผิดเป็นชอบ
83เห็นว่ามีเฮือแล้ว อย่าบืมแพฟากไม้ไผ่ เห็นว่าเป็นใหญ่แล้ว อย่าลืมซู้ผู้อยู่คองได้ดีแล้ว อย่าลืมตัว(คนลืมตัว วัวลืมตีน)
84เห็นเสือเฒ่า จำศีลอย่าฟ้าวเซื่อ ลางเทื่อเห็นหมู่เนื้อ ศีลสิม้างแตกกระเด็นท่านสอน อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน หรือ อย่าเพิ่งเชื่อใครง่าย ๆ
85ให้ค่อยตักค่อยข่อน สิเห็นต่อนแกงปลา ให้ค่อยวิด ค่อยสาอย่าสิเซาวางไว้ คันหากเป็นตาหย่ำ ให้ทำกินฟ้าวฟั่ง อย่าได้นั่งเค้าเม้า มัวเว้าบ่ดีท่านสอนให้ทำ มากกว่าพูด
86ให้เจ้าคอยเพียรสร้าง เสมอแตนแปงซ่อ ให้สร้างก่อสืบไว้ เสมอเผิ้งสืบฮังให้ขยันสร้างตัวเหมือนผึ้งสร้างรัง
87ให้เจ้าเอาความฮู้ หากินในทางชอบ ความฮู้มีอยู่แล้ว กินได้ชั่วชีวังมีความรู้อยู่กับตัวหากินอย่างสุจริตได้ ชั่วชีวิต
88อย่ามาตกกล้าไว้เทิงโพนให้น้ำแซ่ อย่ามาหม่ากล้าไว้ในน้ำให้ปลวกกินอย่าเอาเรื่องไม่จริงมาพูด เพื่อให้อีกฝ่ายหลงเชื่อ(เป็นลักษณะ ชาย/หญิง เกี้ยวพาราศีกัน)
89อย่ามาปลูกดอกหว่าน แทนหนานผักบั่ว ของเก่ายังบ่ทันได้กู้ สังมาปลูกใหม่แทนเมียยังอยู่ทั้งคน พี่อย่าหักหาญน้ำใจ เรายังไม่เลิกราหย่าขาดกัน
90อย่าสุไลเสียถิ้มพงษ์พันธุ์พี่น้องเก่า อย่าสุละเผ่าเซื้อไปย่องผู้อื่นดีอย่าได้ลืมญาติพี่น้องของตัวเอง ไปยกย่องว่าผู้อื่นดีกว่า
91อัศจรรย์ใจข้อย หลงคอยแต่ซู้เพิ่น เมียโตมีอยู่บ่แพ้ ผัดตาส้มใส่แต่สาวแอบชอบเมียชาวบ้าน
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ