ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "ไอศวรรย์, อิสสริย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  ไอศวรรย์, อิสสริย

  บาลี อิสฺสริย

  สันสกฤต ไอศฺวรฺย

  ความหมาย ความยิ่งใหญ่

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้