ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "เพชร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  เพชร

  บาลี วชิร

  สันสกฤต วชฺร

  ความหมาย เพชร

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "เพชร"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤต
วิเชียรวชิร
วชิราวุธวชิร+อาวุธ
พรวร
บวรป+วร
วโรกาสวร+โอกาส
เคารพคารว
วรวิหารวร+วิหาร
สุนทรพจน์สุนฺทรวจน
วรรณ, พรรณวณฺณ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด