คำศัพท์ไทย "เพชร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  เพชร

  บาลี วชิร

  สันสกฤต วชฺร

  ความหมาย เพชร

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "เพชร"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
วิเชียรวชิร
วชิราวุธวชิร+อาวุธ
พรวร
วโรกาสวร+โอกาส
บวรป+วร
วรวิหารวร+วิหาร
เคารพคารว
วรรณ, พรรณวณฺณ
สุนทรพจน์สุนฺทรวจน

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด