ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "เกียรติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  เกียรติ

  บาลี กิตฺติ

  สันสกฤต กีรฺติ

  ความหมาย คำสรรเสริญ, คำเล่าลือ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "เกียรติ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
กิตติกิตฺติ
รามเกียรติ์ราม+กิตฺติ
ทุรยศ, ทรยศทุรยส
ยศยส