ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อัจฉรา, อัปสร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อัจฉรา, อัปสร

  บาลี อจฺฉรา

  สันสกฤต อปฺสรสฺ

  ความหมาย นางฟ้า

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้