ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "อัคคี, อัคนี"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อัคคี, อัคนี

  บาลี อคฺคิ

  สันสกฤต อคฺนิ

  ความหมาย ไฟ

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้