ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต "อมตะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อมตะ

  บาลี อมต

  สันสกฤต อมฤต

  ความหมาย ผู้ไม่ตาย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำบาลีและสันสกฤต ที่คล้ายกับ "อมตะ"   ได้แก่

คำบาลีและสันสกฤต
อำมาตย์อมจฺจ
อมนุษย์อมนุสฺส
คุปตคุตฺต
ตมะตม
เศวตเสต
สังเกตสงฺเกต
ปรากฏปากต
ทิวงคตทิวงฺคต
มิติมิต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำบาลีและสันสกฤตที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด