คำศัพท์ไทย "อมตะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  อมตะ

  บาลี อมต

  สันสกฤต อมฤต

  ความหมาย ผู้ไม่ตาย

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "อมตะ"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยบาลี
อำมาตย์อมจฺจ
คุปตคุตฺต
อมนุษย์อมนุสฺส
ตมะตม
เศวตเสต
สังเกตสงฺเกต
ทิวงคตทิวงฺคต
ปรากฏปากต
มิติมิต

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

คำศัพท์ไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ทั้งหมด