ค้นหาคำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้

คำศัพท์ไทย "หฤหรรษ์ (หะ-รึ-หัน)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  หฤหรรษ์ (หะ-รึ-หัน)

  บาลี หทย+หาส

  สันสกฤต หฤทย+หรฺษ

  ความหมาย หฤทัยหรรษ์, ความรื่นเริงยินดีแห่งหัวใจ. (ไทย) ลบ ทัย.

  คำบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้